Vi har fokus på individuelle råd og personlig oppfølging. I samråd med hver enkelt kunde gjør vi en regelmessig vurdering av porteføljens utvikling og strategien, slik at dette til enhver tid er i tråd med de definerte målene. Regelmessigheten av oppfølgingen avtales direkte med hver enkelt kunde, og normalt innebærer det et årlig møte.

Ønsker du en personlig rådgiver?