skip to Main Content

Vi har fokus på individuelle råd og personlig oppfølging. Som kunde hos Forvaltningshuset skal du føle deg ivaretatt, og du vil bli fulgt opp av et dedikert team ledet av din personlige formuesforvalter. For oss er digitalisering et verktøy for å gi våre kunder økt fleksibilitet, men det erstatter ikke den personlige relasjonen.

I samråd med hver enkelt kunde gjør vi en regelmessig vurdering av porteføljens utvikling og investeringsstrategien, slik at dette til enhver tid er i tråd med de definerte målene. Regelmessigheten av oppfølgingen avtales direkte med hver enkelt kunde, og normalt innebærer det et årlig møte.

Ønsker du en personlig formuesforvalter?

Back To Top